Admisiones Curso Escolar 2018/19

//Admisiones Curso Escolar 2018/19

Admisiones Curso Escolar 2018/19

Publicación das listaxes provisionais

Hoxe foron publicadas as listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2018/19.

O resto das listaxes poden consultarse no taboleiro de anuncios situado na Secretaría do Colexio.

Para recibir máis información dirixirse á secretaría do Centro.

Acreditación de puntos

Por ser superior o número de solicitudes ao número de prazas ofertadas polo colexio, os solicitantes de praza para o curso 2018-2019 deben presentar a documentación acreditativa dos puntos nos seguintes cursos:

  • 4º e 5º de Educación Infantil.
  • 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
  • 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Admitidos:

  • Os solicitantes de praza para 6º de Educación Infantil foron todos admitidos.
  • Os solicitantes de praza para 1º de Educación Primaria foron todos admitidos.
  • Os solicitantes de praza para 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria foron todos admitidos.
  • Os solicitantes de praza para 1º y 2º de Bacharelato están pendentes de confirmación e notificaráselles a mesma antes do 15 de abril.

A documentación acreditativa ten que ser entregada na Secretaría do colexio, no horario habitual de atención ao público, antes do día 7 de abril. Recórdase: Traer o resgardo da solicitude.

Os días 26, 27 e 28 de marzo e o 2 de abril, a Secretaría do Colexio permanecerá aberta, de 10 a 1 da mañá.

Más información

Please follow and like us:
2018-05-14T11:38:57+00:00