Xa foron publicadas as listas definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2019/20.

O resto das listaxes poden consultarse no taboleiro de anuncios situado na Secretaría do Colexio. Para recibir máis información diríxanse á secretaría do Centro.

Para preservar a confidencialidade dos datos e respectar o contido da Lei de Protección de Datos exponse só a relación de admitidos e non admitidos coa puntuación global.

Aquelas persoas solicitantes de praza que desexen consultar a lista de admitidos e non admitidos coa puntuación correspondente a cada apartado poden facelo na Secretaría Xeral do Centro.

Contra este listado pódese presentar reclamación ante o titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes.