Por ser superior o número de solicitudes ao número de prazas ofertadas polo colexio, os solicitantes de praza para o curso 2020/21 deben presentar a documentación acreditativa dos puntos nos seguintes cursos:

  • 4º, 5º e 6º de Educación Infantil.
  • 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.
  • 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

Admitidos:

Os solicitantes de praza para 1º y 2º de Bacharelato están pendentes de confirmación e notificaráselles a mesma antes do 2 de xuño.

A documentación acreditativa ten que ser entregada na Secretaría do colexio, no horario habitual de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas), entre os días 20 e 26 de maio. É necesario traer o resgardo da solicitude.