DSCN3271-001 DSCN0729-001 DSCN1930-001

OBXECTIVOS

 • Apoíar a formación integral do alumnado.
 • Ofrecer un servizo a toda a Comunidade Educativa: alumnado, profesorado, pais e nais, persoal do Centro.
 • Garantir o acceso do alumnado a toda información necesaria para o seu proceso formativo.
 • Acadar o dominio do espazo bibliotecario pola comunidade educativa.
 • Garantir que o alumnado domine as técnicas de busca de información en calquera soporte e en calquera biblioteca.
 • Apoiar e deseñar as actividades de promoción lectora en tódolos seus ámbitos.

DSCN3263-001ACTIVIDADES

 • Formación de usuarios e usuarias.
 • Promoción Lectora.
 • Boletíns de Novidades.
 • Exposicións temáticas.
 • Concurso “E ti, que les?”

HORARIOS

De 8.30 a 18.00, de luns a venres.
Préstamo de 10.20 a 10.45 e 13.40 a 14.40 para a ESO e Bacharelato. 11.25 a 11.50 e 12.50 a 13.40 para Primaria.

DSCN0733-001EQUIPAMENTO

 • Dúas salas con 58 postos de lectura, ou traballo, en total.
 • 5 ordenadores con conexión a Internet.
 • Biblioteca Infantil para o alumnado de Ed. Infantil, 1º e 2º de Ed. Primaria.

SECCIÓNS

 • Novidades.
 • Publicacións periódicas.
 • Prensa diaria.
 • Libros de lectura.
 • Libros de consulta.
 • Dicionarios.
 • Enciclopedias.
 • Monografías.

FONDOS

 • 23770 volumes (dicionarios, enciclopedias, libros de lectura e de estudo).
 • 18 Publicacións periódicas.
 • 4 Periódicos diarios.
 • CD’s, CD-ROMs, DVD’s e Vídeos.

DSCN3270-001Recordade que a Biblioteca Santa. María do Mart un espazo para toda a Comuni’ dade Educativa, no que sentirnos respectados e acollidos.
É necesario que coidemos os materials (libros, revistas, periódicos, ordenadores, etc.) para que poníamos ut ilizalos ñas mellones condicións.
lede en conta que resulta imprescindible disponer dun ambiente agradable, que nos permita ler e traballar coa tranquilidade e a concentración axcitadas ó lugar.
Un comportamento correcto e unha attitude adecuada na Biblioteca, favorecerá o ambiente positivo necesario para conseguir os mellores resultados.