Xa foron publicadas no taboleiro de anuncios situado na Secretaría do Colexio as listas definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2022/23. Para preservar a confidencialidade dos datos e respectar o contido da Lei de Protección de Datos as listas só se poden consultar no taboleiro.